Životopis Dobroslava Chrobáka

September 10th, 2010

 
„Tvár je symbolom, skratkou. Výraz tváre dáva tušiť dej, ktorý sa odohráva v mozgu. …To isté zduchovnelé spojenie existuje medzi umením a životom. Umelecký výraz, umelecký čin dáva nám tušiť iracionálnu pulzáciu života“
 

          Dobroslav Chrobák sa narodil 16.2.1907 v dedinke Hybe, v prostredí Liptova, ako druhé dieťa miestneho krajčíra a kronikára Ondreja Chrobáka. V rokoch 1913-1918 sa učil v obecnej škole v Hybiach, neskôr študoval na gymnáziu v Rožňave(1918-1919) a gymnáziu v Liptovskom Mikuláši(1919-1922). Po ukončení štúdií na gymnáziu odišiel študovať do Bratislavy na Vyššiu priemyselnú školu(1922-1926)a následne kvôli svojim záujmom odchádza študovať do Prahy na České vysoké učenie technické(1926-1934). Počas štúdii sa zoznamuje s mladou učiteľkou Hertou Zálišovou a po ukončení štúdia sa s ňou žení. Počas a po skončení štúdií pracoval v Bratislave ako referent „Radiožurnálu“(1934-1938)neskôr ako vedúci rozhlasovej techniky(1938-1945), riaditeľ krátkovlnného vysielania(1945-47)až napokon dosiahol post hlavného riaditeľa československého rozhlasu pre Slovensko.(1947-1951). Popri práci prednášal elektroakustiku a vysokofrekvenčnú elektrotechniku na Slovenskej vysokej škole technickej. Okrem toho sa venoval knižným prekladom a literárnej kritike. Vo svojej tvorivej činnosti však nemohol pokračovať kvôli ťažkej chorobe na ktorú zomrel 16.5.1951 v Bratislave. Pochovaný je v rodnej obci Hybe.