Tvorba Dobroslava Chrobáka

 

          Môžeme predpokladať že Chrobákové záujmy a inklinovanie k literatúre začalo už v detstve vplyvom bohatej knižnej zbierky jeho otca, kde dominovala najmä ruská literatúra ktorá ovplyvnila Chrobáka natoľko že začal používať ruský pseudonym a tiež to bolo dôvodom jeho neskoršej prekladateľskej činnosti. Ďalším valným dôvodom Chrobákovej lit. činnosti bolo prostredie gymnázia, kde sa mnoho jeho spolužiakov angažovalo v tvorivej literárnej činnosti. Toto všetko a láska k umeniu viedli Chrobáka k napísaniu mnohých skvelých, a pre slovenskú literatúru dôležitých diel. Už v jeho prvotine Les(1924) môžeme badať znaky neskoršej Chrobákovej tvorby. Prvotina Les sa niesla v typickom Chrobákovom mladom duchu. Používal v nej dedinský jazyk typický pre prostredie v ktorom vyrastal.  Prostredie bolo ďalším faktorom ktorý ovplyvňoval jeho tvorbu. Už ako mladý si uvedomoval priepastné rozdiely medzi dedinským a mestským prostredím, čo sa aj odrazilo na jeho tvorbe. Ďalším jeho dielom bola poviedka Náraz priamy centrický(1925). V týchto dielach sa začínajú vykresľovať črty Chrobákovej tvorby ako pudové reagovanie postáv, etické hodnoty či tragický koniec. => Znaky ktorými sa začlenil do prózy naturizmu. Chrobák často písal diela z podnetu vlastných zážitkov čoho dôkazom je aj príbeh o jeho priateľovi, ktorý trpí tuberkulózou, fragment Holé steny – nemocnému priateľovi(1930). Dobroslav Chrobák sa okrem tvorby začína angažovať aj v spolkoch či redakčnej, odbornej a edičnej činnosti čoho dôkazom je spolupráca pri zakladaní Mladého Slovenska(1925), vydanie Slovenského literárneho almanachu(1931), vydanie biografickej literárnej príručky Rukoväť dejín slovenskej literatúry(1932). Príkladom redakčnej činnosti je spolupráca s časopismi ElánSlovenské pohľady. Redakčná činnosť pomohla prispieť k jeho širšej známosti na verejnosti prostredníctvom uverejňovania jeho tvorby. V roku 1937 vzniká prozaická zbierka poviedok Kamarát Jašek kde sa začali zviditeľňovať naturistické črty Chrobákovej tvorby ako spojenie reality s fantáziou, mystika, mýtickosť, vidiecké povery, nepriamosť dejovej línie, zmyslové vnímanie a vnútorný svet postáv atď. S vydaním tejto

6
zbierka začali vznikať aj negatívne ohlasy literárnych kritikov, najmä J.Felixa ktorý obviňoval Chrobáka z plagiátorstva. Chrobák absenciu sociálno-spoločenskej problematiky vo svojich dielach kompenzoval svojimi kritikami. Odcudzoval zmysel spoločného československého štátu, prejavoval nacionalistické cítenie, nesympatizoval s fašizmom a uznával rozvoj samostatnej slovenskej kultúry. Vo svojich kritikách rozoberá aj tvorbu mnohých slovenských autorov. Po jeho smrti vychádza v rokoch 1956-57 Drak sa vracia Cesta za umením – dva nesmierne dôležité zväzky diel Chrobákovej tvorby. Dobroslav Chrobák vo svojej tvorbe vyjadril etické princípy ktoré môžu byť morálnymi poučkami, ďalej tematická rôznorodosť a krásne lyrické opisy krajiny robia z jeho diel skutočné, plnohodnotné skvosty slovenskej literatúry.