Obsah Diela Drak sa vracia


          
Samotné dielo začína opisom mladej ženy, Evy Hajnákovie, ktorá očakáva príchod svojho manžela Šimona Jariabka. Čas si kráti rôznymi domácimi prácami. Počas práce sa v spomienkach prenesie do minulosti, minulosti v ktorej ju spájala láska s Drakom, jej milým.(podané lyrickými opismi) S myšlienok ju vytrhnú zvony a následný príchod jej muža Šimona Jariabka. Šimon jej oznámil návrat Draka, čím sa započala podstatná časť deja. Prostredníctvom Eviných spomienok sa dozvedáme o Drakovej minulosti, o Evinej láske k nemu a o udalostiach pred Drakovým návratom. Udalosti ktoré donútili Draka odísť. S Drakovým návratom nastáva v dedine zmätok. Drak ako pôvodca všetkého zlého sa vracia. No vracia sa aby získal úctu a dôveru dediny. Dedinu zastihne nešťastie v podobe požiaru ohrozujúceho ich stádo. Drak to vidí ako možnosť očistiť svoje meno a tak sa hlási ako dobrovoľník, ktorý privedie stádo do dediny. Richtár dediny súhlasí a posiela s ním Šimona Jariabka. Cestou k stádu sa Drak so Šimonom postupne zbližujú napriek Šimonovej nenávisti k Drakovi a niekoľkým pokusom o jeho zabitie. Spolu s narastajúcou dôverou v ňom ale chvíľami rastú aj pochybnosti najmä vtedy keď sa Drak často vytráca na salaš a necháva Šimona v kolibe. Pochybnosti vyvrcholia keď stretávajú dvoch Poliakov, s ktorými sa Drak púšťa do rozhovoru. Šimon získava presvedčenie, že Drak podviedol jeho aj dedinu a stádo chce predať. Rozhodne sa zakročiť a zaútočí na Draka no Drak ho premôže. Zobudí sa v kolibe s ktorej nakoniec utečie. Vráti sa do Leštín a zapáli Drakovi chalupu. Ide za richtárom s tým že neuspel no richtár ho uchlácholí a keď sa dozvie že Šimon zapálil Drakovu chalupu, rozhodne sa ísť Drakovi naproti. Keď sa stretnú Drak podá Šimonovi kúdel, ktorú strúhal pre Evu, a ktorú stratil. Richtár osloví Draka jeho menom, Martin Lepiš Madlušovie, čím symbolicky očistí jeho povesť. Šimon nájde v sebe odvahu priznať sa Drakovi čo vykonal, no Drak mu odpúšťa. Obaja, aj Šimon aj Drak získajú lásku: Drak novú milú a Šimon konečne lásku Evy. Na záver sa dozvedáme že celý príbeh rozprávala Eva svojmu vnukovi a v spomienkach sa vracala do časov dávno minulých….no v spomienkach stále krásnych.